Amserlen

Sylwch: bob amser yn agored i newid.

Dydd Sadwrn 14eg Medi 2019

PRIF LE   YSTAFELL FACH

GWEITHDAI
Tocynnau: Am ddim (archebwch yma)

Drysau ar agor o 12yp, te/coffi ar gael 12-5yp

Bwffe dewisol ar gael rhwng 2-5yp am £6*: archebwch cyn 11eg Medi
*ynghyd â ffi archebu fach (mae'r £6 llawn yn mynd yn uniongyrchol i Celfyddydau Cefnfor Caerdydd)

12:10 - 1:00

Gweithdy 1: Jamie Nemeth

Cyflwyniad / rhwyddineb i mewn

Alawon: Y LleuenPwt ar y Bys

     
1:10 - 2:00

Gweithdy 2: Ben Ross

Sut i gael y gorau o'ch offeryn

     
2:00 - 3:00

Egwyl
(bwffe tocyn dewisol ar gael - gweler uchod)

Amser i gasglu ffurflenni cais cystadlu, ac i siarad â Ben Ross a fydd yn cynnal meddygfa ffidil yn ystod y dydd

Sesiwn fach: ymunwch â Jamie i chwarae rhai alawon

     
3:00 - 4:00

Gweithdy 3: Pat Smith

Gweithdy 'hanner a hanner', gan ddechrau gydag alawon curiad calon, a dull, yna gweithdy llwyau - bydd Pat yn rhoi benthyg llwyau tiwniedig i chi!

     
4:00 - 4:30

Pat Smith a Ned Clamp

Bydd Ned yn ymuno â Pat am dri deg munud o gerddoriaeth a chân (gallai Pat ofyn i chi ymuno â'ch sgiliau llwy newydd!)

     
4:30 - 5:00

Sesiynau anffurfiol

ac amser i gael te, coffi, ac ymlacio cyn y gystadleuaeth

  4:30 - 5:00

Gweithdy cystadleuwyr: Jamie Nemeth

Chwarae trwy eich alawon cystadleuaeth a gofyn cyngor

CYSTADLEUAETH FFIDIL GELTAIDD GYMREIG
Tocynnau: Am ddim i wylio (archebwch yma)

Mynediad i'r Gystadleuaeth: Iau £3*, Agored £5* (archebwch yma)
*ynghyd â ffi archebu fach (mae'r £3/£5 llawn yn mynd i'r Ŵyl)

Dylai pob ymgeisydd chwarae set sy'n fyrrach na phump i chwe munud, heb ddim mwy na phedair alaw (gellir ailadrodd alawon), a rhaid io leiaf un dôn fod o darddiad Cymreig

5:10 - 5:40

Cystadleuaeth Ffidil Iau

     
6:00 - 6:40

Cystadleuaeth Ffidil Iau

     
7:00 - 7:30

Cyhoeddi Enillwyr y Gystadleuaeth a rhoi gwobrau

Perfformiad Enillwyr Iau ac Agored i ddiweddu’r digwyddiad y dydd

     

CYNGERDD Y NOS
Tocynnau: £5* (archebwch yma)

*ynghyd â ffi archebu fach (mae'r £5 llawn yn mynd i'r Ŵyl)

Drysau yn agor 8yn, bar ar gael 8-11yn ar gyfer y cyngerdd - yr holl elw'n mynd i Celfyddydau Cefnfor

8:10 - 8:40

Isembard's Wheel

     
9:00 - 9:40

Coppercaillie

     
10:00 - 10:45

Vrï

     

 


Cynnwys y safwê © 2021 Gŵyl Ffidil Cymru (oni nodir yn wahanol)